Lấn đường quốc lộ 50, lấn kênh Tham Thu, cất nhà trái phép.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục