Lấn đường, lấn kênh rạch cất nhà trái phép.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Mặc dù bị chính quyền địa phương nhiều lần lập biên bản, ra quyết định xử phạt và buộc tháo dỡ, nhưng tình trạng người dân lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ và hành lang bảo vệ bờ sông, bờ kênh để cất nhà trái phép chẳng những không giảm mà ngày càng có xu hướng phức tạp hơn.

Video cùng chuyên mục