Làm việc 22 đối tượng về hành vi tàn trữ hung khí và gây rối trật tự công cộng

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2F20+Doi+Tuong-1.m4v

Video cùng chuyên mục