Làm đê giảm sóng – Hết sạt lỡ, rừng tái sinh

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục