Phim tài liệu “Ký ức Mậu Thân – Tập 1 “.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục