Đột kích quán karaoke phát hiện hơn 30 đối tượng sử dụng ma túy.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FMa+Tuy+2003-1.mp4

Video cùng chuyên mục