Không đồng ý giá đền bù, một hộ dân ảnh hưởng công trình 200 tỷ không thể đưa vào sử dụng

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục