Kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10: Đề thi các môn “vừa sức” với đa số học sinh

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FThi+Lop+10+Ngay+2-toan-1.mp4

Video cùng chuyên mục