Hướng dẫn khai báo y tế cho bản thân và gia đình qua ứng dụng NCOVI

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục