Học sinh lớp 12 sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2019

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FOn+Thi+Tot+Nghiep+13.6.2019-1.mp4

Video cùng chuyên mục