Hoàn cảnh em Trần Tuyết Hường, học sinh trường THPT Cái Bè

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục