Hoàn cảnh em Phạm Thị Kim Xuyến – ung thư vú

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục