Hoa hồng tăng giá mạnh nhưng vẫn cháy hàng dịp 8/3

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục