Gò Công Tây với những thành tựu nổi bật sau 40 năm thành lập

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2F40+Nam+Gct-1.mp4

Video cùng chuyên mục