Ghi nhận ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 – năm học 2018 – 2019

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FGhi+Nhan+Ngay+Thi+Tuyen+10-1.mp4

Video cùng chuyên mục