Gặp gỡ 4 thí sinh trước vòng thi chung kết năm “Đường đến vinh quang” năm học 2017 – 2018

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FChung+Ket+Ddvq+18.8.18-1.mp4

Video cùng chuyên mục