Diện mạo mới cho huyện nông thôn mới thứ hai của tỉnh

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục