Điện ảnh cách mạng Việt Nam 70 năm – Dấu ấn vàng son

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục