Địa chỉ nhân đạo “Hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Thùy Trang”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FDia+Chi+Nhan+Dao+16.6.19-1.mp4

Video cùng chuyên mục