Đại biểu quốc hội chất vấn về sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục