Công viên Giếng nước Mỹ Tho – nơi tập kết rác ngay giữa thành phố

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FGn+13.6.19-1.mp4

Video cùng chuyên mục