Công viên Giếng nước Mỹ Tho – nơi tập kết rác ngay giữa thành phố

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục