Chuyên mục 21.8 – Thành phố Mỹ Tho kiểm tra giám sát phòng chống dịch covid 19

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục