Chuyện làng chuyện phố “99% hộ dân đồng lòng hiến đất”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục