Chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường – một khó khăn cho tiến trình xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục