Chuyện làng chuyện phố “Hai vấn đề gây bức xúc ở xã Long Trung”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục