Trở lại chợ tự phát Hai Tân sau 15 ngày giải tỏa.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục