Chuyên đề 8.3 – Tham quan mô hình “ Nuôi cá chạch lấu và bó chổi que dừa”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục