Chuyên đề 4.7 – Cựu chiến binh vượt khó, làm kinh tế giỏi tại xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục