Chuyên đề 4.4 – Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục