Chuyên đề 31.12 – Hiến đất làm đường Bình Nghị – chung tay xây dựng quê hương

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục