Chuyên đề 30.9: Điểm nhấn hàng Việt – Góp phần thực hiện cuộc vận động người Việt Nam dùng hàng Việt Nam

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục