Chuyên đề 29.8 – Cai Lậy tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục