Chuyên đề 29.6 – Xã Quơn Long xây dưng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục