Chuyên đề 29.4 – Xã Tân Hòa khẩn trương hoàn thành các tiêu chí ra mắt nông thôn mới

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục