Chuyền đề 28.8 – HTX rau an toàn Tân Đông, điểm sáng của mô hình kinh tế tập thể

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục