Chuyên đề 28.12 – Gương tiêu biểu trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục