Chuyên đề 28.10 – Xã Tân Hòa Tây nổ lực về đích xã nông thôn mới

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục