Chuyên đề 27.3 – Tiếp nước ngọt cho người dân vùng nước mặn

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục