Chuyên đề 27.02 – Tân Phú Đông phấn đấu 97% dân sử dụng nước hợp vệ sinh

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục