Chuyên đề 26.9 – Huyện Cai Lậy chú trọng công tác truyền thông giảm nghèo bền vững.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục