Chuyên đề 26.10 – Phụ nữ Cái Bè với phong trào 5 không 3 sạch

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục