Chuyên đề 25.9 – Gò Công Đông đầu tư nâng cấp mặt đường, đê biển

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục