Chuyên đề 25.5 – Hậu Mỹ Bắc B nỗ lực về đích nông thôn mới năm 2020

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục