Chuyên đề 25.4 – Cựu chiến binh Nguyễn Văn Niếu làm kinh tế giỏi.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục