Chuyên đề 24.8 – Những thành tựu Đảng bộ huyện Chợ Gạo đạt được trong nhiệm kỳ qua

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục