Chuyên đề 23.5 – Đảm bảo an toàn giao thông tại các bến đò ngang sông trong mùa mưa bão.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục