Chuyên đề 23.12 – Tân Hòa Thành giữ vững An ninh trật tự để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục