Chuyên đề 23.10 -Tân Mỹ Chánh thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục