Chuyên đề 22.6 – Học và làm theo Bác ở Ban chỉ huy quân sự huyện Cái Bè

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục