Chuyên đề 22.01: Kỉ niệm 236 năm chiến thắng Rạch Rầm – Xoài Mút

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục